Hollolan kuntatalouden kehittäminen

Kuntatalous on Hollolan hyvinvoinnin ja itsenäisyyden perusta.

Julkaistu:

Säästämällä ei kukaan loputtomiin rikastu.

Kuntien kuluja budjetoidaan, vastuualueiden budjettikuria vaaditaan, mutta silti kunnan talouden positiivinen tai negatiivinen tulos tulee tavalla tai toisella yllätyksenä. Jos yritysmaailmassa elettäisi samoin, olisi ihmisten työpaikat ja kuntien verotulot vuodesta toiseen epävarmoja. Tuollaista epävarmuutta ei kukaan halua.

Talouden suunnittelusta ja tulosseurannasta oppineena voin kertoa, että vuosibudjetit ovat lähinnä arvailua ja toiveita. Tärkeintä on tehdä tavoitteita tuotoista ja kustannuksista, joita seurataan yhtä aktiivisesti kuin yrityksissä. Jos kuntayhtymä tai joku muu taho on ylittämässä tai alittamassa omaa kulu- tai tuottobudjettiaan, on niistä vaadittavat selkeät ennakkotiedot ja perustelut muutoksille välittömästi muutoksen tapahduttua – ei vasta puolivuotisraporteissa.

Kuntatalouden suunnittelun pohjana tulee olla kunnan verotulojen kasvattamisen edellytysten varmistaminen. Asumisen ja yritysten toimintaedellytysten kehittämisen kustannukset pitää osata suunnitella tulevaisuuden investointeina.

Samoin kun yritykset panostavat omaan kiinnostavuuteensa ja kilpailukykyynsä, on kuntienkin ajateltava omaa kilpailukykyään. Kunnan on oltava paras vaihtoehto sekä asukkaille että yrityksille.

Kuntien on saatava omien palvelujensa tuottamiseen riittävästi verotuloja ja muita tuottoja. Kuntatalouden suunnittelun pohjana tulee olla kunnan verotulojen kasvattamisen edellytysten varmistaminen. Asumisen ja yritysten toimintaedellytysten kehittämisen kustannukset pitää osata suunnitella tulevaisuuden investointeina.

Kunnissa pitää kehittää talouden suunnittelua ja seurantaa sekä lisätä tuottopuolen kehittämisen suunnittelua. Kuntatalous ei voi aina perustua vain säästöihin. Jos aina vain säästetään, niin kunnan palvelut heikkenevät, asukkaita lähtee enemmän kuin tulee, yritysten menestymisen mahdollisuudet heikkenevät, työllisyys laskee ja verotulot vähenevät. Kunta ajaa itsensä säästöillä kriisikunnaksi, josta seuraa lopulta pakkoliitos jonkun suuremman kunnan kanssa. Näitä kohtaloita näemme lähivuosina valitettavan paljon. Tavoitteenani on pitää Hollola pois noiden kriisikuntien listoilta.

Lisää julkaisuja

15.2.2021

Kyllä yhteiskunnan pitää tarjota…

Suomessa halutaan ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa koulutus on maksutonta, terveydenhuolto todella edullista, tie- ja rataverkostot ovat kohtuullisessa kunnossa ja jokaiselle on

5.1.2020

Hyvinvoiva yhteisö, hyvinvoiva kunta

Hollolassa on mukavaa asua ja yrittää. Koulukiusaaminen, työttömyys ja päihdeongelmat ovat asioita, joihin on puututtava. Hollolan vahvuus on se, että